Previous slide
Next slide

De USS

De USS behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden, de Erkende Sociale Secretariaten.

Sinds 1945 ondersteunen de erkende sociale secretariaten de werkgevers bij het vervullen van hun sociale en fiscale verplichtingen bij de overheid. 

De Unie van Sociale Secretariaten (USS) verenigt en is de spreekbuis van de erkende sociale secretariaten in België. De erkende sociale secretariaten leveren een waaier aan diensten: loonberekening, aangiftes, sociaal juridisch advies en HR-diensten.

De USS ijvert voor een eenvoudige toepassing van sociale regelgeving voor werkgevers en pleit voor administratieve vereenvoudiging en rechtszekerheid bij de uitvoering van diverse overheidsmaatregelen. Op die manier dragen de erkende sociale secretariaten een steentje bij tot de groei en ontwikkeling van de Belgische ondernemingen.

Enkele cijfers

2.896.612 werknemers (74%)

in de privésector zien hun loon berekend via een erkend sociaal secretariaat.

206.642 werkgevers (88%)

van de privésector werken met een erkend sociaal secretariaat

Fotoshoot Kelly Lespinoy

Brussel – Mevrouw Kelly Lespinoy, Chief Legal & Compliance Officer van het Sociaal Secretariaat SD WORX is sinds 18/01/2024 aangesteld als nieuwe Voorzitter van de UNIE VAN SOCIALE SECRETARIATEN.

01.06.2023 Overlijden Michaël Hoornaert

BRUSSEL – De USS meldt met grote droefheid het overlijden van Michaël Hoornaert